تبلیغات
my LOVE kamranhooman - باید کسی باشه

my LOVE kamranhooman

همیشه باید کسی باشد تا بغضهایت را قبل از لرزیدن چانهات بفهمد

باید کسی باشد … … که وقتی صدایت لرزید بفهمد که اگر سکوت کردی، بفهمد …

کسی باشد که اگر بهانهگیر شدی بفهمد

کسی باشد که اگر سردرد را بهانه آوردی برای رفتن و نبودن

بفهمد به توجهش احتیاج داری

بفهمد که درد داری که زندگی درد دارد که دلگیری

بفهمد که دلت برای چیزهای کوچکش تنگ شده است

بفهمد که دلت برای قدم زدن زیرِ باران برایِ بوسیدنش برایِ یک آغوشِ گرم تنگ شده است

همیشه باید کسی باشد همیشه…!

منبع :وب نداجون


+نوشته شده در چهارشنبه 28 تیر 1391 ساعت08:17 ب.ظ توسط zeinab | نظرات |